Falu Däckservice AB´s verksamhetsidé är att lokalt tillhandahålla produkter från marknadsledande leverantörer och erbjuda service av högsta kvalité – till konkurrenskraftiga priser.

Falu Däckservice AB skall i sin verksamhet ständigt främja utvecklingen av ett hållbart ekologiskt samhälle, genom att arbeta för att minska sin miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
Detta sker genom att:

  • Erbjuda optimal däckutrustning för varje specifik körning. Detta har avgörande betydelse för miltal, ekonimi och bränsleförbrukning.
  • Följa miljöutvecklingen inom däckbranschen och arbeta med leverantörer som uppfyller företagets kvalitéts- och miljökrav.
  • Hushålla med naturresurser och minska belastning från transporter och avfall.
  • Följa och om möjligt överträffa relevant miljölagstiftning.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Falun den 11 februari 2004
Lars Johanson
VD

images (4)